SongWriter

Verkt°y for innspilling og redigering av musikk.

 

Drums on demand     Trommeloops

 

My co writer              Live backingtracks. multitrack DVD.

 

songgalaxy.com        Flerspors BackingTrack

 

Backingtrackpro         Bra backingtrack med kor.